خسارت سرما زدگی و راههای مقابله با آن

نتیجه گیری
به طور کلی روش های در روش های مقابله با سرما زدگی، روش های غیر فعال یا بلند مدت در کشور ما به سادگی قابل انجام است. در روش های کوتاه مدت و فعال نیاز به صرف انرژی می باشد، که در کشور ما روشهای فعال بحد زیادی به کار گرفته نشده است.
به طور کلی باید توجه داشت روش های فعال می تواند افزاینده ی اثر روش های غیر فعال باشد. بنابراین نباید تصور شود که این روش ها را می توان بجای یکدیگر به کار برد. بلکه ترکیب این دو روش حفاظت مطمئن تر است. بدین جهت توصیه می شود که هر دو روش با هم به کار گرفته شوند.
بیمه ی کشاورزی یکی از راه های تأمین امنیت مالی محصولات کشاورزی در برابر سرما زدگی می باشد.
منابع
1- جنبه های فیزیولوژی و به نژادی تنش های سرما و یخ زدگی گیاهان زراعی – نوشته: دکتر سید علی محمد میر محمدی میبدی – انتشارات گلبن اصفهان – زمستان 1379.
2- سرمازدگی گیاهان ( یخبندان، صدمات، پیشگیری ) – نوشته: تراب امیر قاسمی – انتشارات مؤسسه فرهنگی نشر آیندگان – 1381.
3- زراعت عمومی – نوشته: کمال سادات اسمعیلان – انتشارات دانشگاه پیام نور- 1386.
4- آشنایی با عملیات بیمه محصولات زراعی – نوشته: سید حمید کریمی، غلامرضا نبی زاده، مجید بردوئی – نشر آموزش کشاورزی – 1385 .
۵-انجمن علمی کشاورزی کهک،وبلاگ رسمی انجمن علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد کهک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید