روش صحیح نمونه برداری

نمونه برداری خاک زراعی:

بهترین روش متداول جهت نمونه برداری از مزرعه روش W میباشد. جهت کشتهای زراعی ابتدا زمین را به قطعاتی تقسیم نموده،

سپس نمونه بردار از یک گوشه زمین وارد شده سپس به صورت W حداقل از ۱۰ الی ۱۵ نقطه (بعد از برداشتن ۵ سانتمیتر رویه خاک)، با بیل تا عمق 30سانتی متری نمونه برداری می‌نماید سپس خاکهای جمع آوری شده باییستی با هم خوب مخلوط گردند. از مخلوط خاک یک نمونه به وزن تقریبی ۱کیلوگرم برداشته ودر کیسه ای پلاستیکی تمیز بریزید. سپس به آزمایشگاه انتقال دهید.
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
1 از جایی که کود دامی‌،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .
۲ از پای دیوار‌ها نباید نمونه برداری انجام شود.
۳ هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی‌ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد.
۴ حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید.
۵ دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- ذکر شود.
۶ هنگامی‌که زمین خیلی گلی باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد.
۷ به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه‌های حاوی کود‌های شیمیایی ریخته نشود.


نمونه برداري ازباغات :

نکات مهم نمونه برداری
۱ خاک نمونه ‌برداری شده حاوی برگ و ساقه گیاهان نباشد.
2 قبل از شروع به نمونه‌برداری از تمیز بودن وسایل نمونه‌برداری (مته یا بیل و بیلچه) مطمئن شویم.
3 بعد از دادن کود به زمین نمونه‌برداری نکنیم. بهترین زمان نمونه‌برداری بعد از برداشت محصول است.
4 از جایی که کود دامی‌، بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود.
5 هنگامی‌که زمین خیلی گلی باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد.
6 به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه‌های حاوی کود‌های شیمیایی ریخته نشود.
7 حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید.
8 دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- ذکر شود.

وسایل نمونه برداری:

1 ) بیل و بیلچه

2) مته یا اوگر

3)نایلون پلاستیکی با برچسب

روش صحیح نمونه برداری خاک

زمین بایستی قبلا به قطعات یکنواخت از لحاظ بافت، رنگ، شیب، میزان فرسایش، تاریخچه کشت و میزان تناوب و نوع محصول و غیره تقسیم بندی شود.
نمونه‌برداری خاک باغات بایستی از عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتری تهیه گردد.

شکل ۱
بطور تصادفی بصورت W بر طبق شکل ۲، در باغ حرکت نموده و ۱۵-۱۰ نقطه از زمین را انتخاب نموده، مطابق شکل ۳ در محل سایه اندازدرخت، توسط مته و یا بیل چاله ای به عمق ۳۰-۰ ایجاد می‌کنیم. پنج سانتیمتر از پوشش روی خاک راکنار می‌زنیم.(مطابق شکل ۱)

شکل ۲

شکل ۳
هنگام نمونه برداری با بیل، مطابق شکل۴ ، هرآنچه خاک به داخل بیل ریخته شد از دو طرف بیل خاک را دور ریخته و قسمت وسط بیل خاک مورد نظر می‌باشد. نمونه‌های نقاط مختلف را برداشته ، با هم مخلوط و یک نمونه مرکب تهیه و به اندازه یک کیلوگرم آنرا جدا نموده و در نایلون پلاستکی میریزیم. همچنین میزان یک کیلوگرم خاک از عمق ۶۰-۳۰ سانتیمتر از همان چاله توسط مته یا اوگر تهیه و به میزان یک کیلوگرم نمونه مرکب را داخل نایلون پلاستیکی میریزیم و سپس به آزمایشگاه ارسال می‌کنیم . چنانچه اراضی مورد نظر تماماً یکنواخت و با یک مدیریت اداره شده باشد برای هر دوالی سه هکتار یک نمونه خاک می‌توان تهیه نمود.

شکل ۴


نمونه برداری گلخانه:

قبل از احداث گلخانه از هر ۱۰۰۰ متر مربع یک نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشته شود نمونه برداری بایستی به صورت مرکب وتصادفی انجام گیرد به این ترتیب که از حدود ۵ نقطه به صورت تصادفی تا عمق ۳۰ سانتی متر کنده سپس خاک این حدود ۵ نقطه را باهم مخلوط کرده وحداقل یک کیلوگرم از این مخلوط به آزمایشگاه ارسال گردد. در گلخانه‌هایی که قبلا کشت صورت گرفته بهتر است پس از شخم زدن گلخانه نمونه برداری صورت گیرد.
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
1. از جایی که کود دامی‌،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود.
2. از پای دیوار‌ها نباید نمونه برداری انجام شود.
3. هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی‌ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد.
4. حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید.
5. دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری ذکر شود.
6. به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه‌های حاوی کود‌های شیمیایی ریخته نشود.
7. در گلخانه‌های که قبلا کشت صورت گرفته بهتر است پس از شخم زدن گلخانه نمونه برداری صورت گیرد.


 

طريقه نمونه برداري آب :

در صورتی که آب آبیاری از نظر کیفیت وضعیت مناسبی نداشته باشد، نه تنها شرایط لازم جهت رفع احتیاجات گیاه فراهم نخواهد شد بلکه به مرور زمان خاک باغ‌ها نیز تخریب می گردد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی کشاورزان باید در ابتدا شناخت کافی از کیفیت آب آبیاری خود به دست آورده و سپس در مورد امکان یا عدم امکان استفاده از منبع آب مورد نظر و انجام مدیریت‌های لازم جهت مصرف آب مذکورتصمیم گیری نمایند. برای به دست آوردن چنین شناختی باید از آب مورد استفاده نمونه برداری شود.
نکات مهم در نمونه برداری از آب آبیاری
ابتدا یک ظرف پلاستیکی به حجم تقریبی ۱ لیتر با آب تمیز و سپس با آب چاه مورد نظرچند بار شستشو داده می شود. قبل از برداشتن نمونه آب از چاه باید اجازه داده شود که پمپ حداقل به مدت ۳۰ دقیقه کار کند. اگر باغ در محلی قرار گرفته که اطراف آن چاه‌های دیگری وجود دارد، نمونه برداری بهتر است در ماه‌های تیر و مرداد و زمانی که حداکثر پمپاژ از سفره صورت می گیرد، انجام شود. اگر قرار است نمونه‌ها مدتی قبل از تجزیه نگهداری شوند، برای حداقل کردن تغییرات شوری بهتر است نمونه‌ها در یخچال و یا درجه حرارت کمتر از c ْ۵ نگهداری شوند. خنک نگه داشتن آب به خاطر جلوگیری از رسوب کربنات‌ها و به طور کلی تغییرات مقدار کربنات‌ها می باشد. این مسأله در موقعی که هدف از تجزیه آب، انتخاب آب برای آبیاری تحت فشار باشد ضروری تر به نظر می رسد. از طرفی نگهداری آب در دمای معمولی محیط کار باعث رسوب کلسیم و بی کربنات شده و مقدار شوری آب را کمتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد.
در پایان باید خاطر نشان نمود که بدون انجام نمونه برداری صحیح از آب، مدیریت مناسب باغ امکان پذیر نمی باشد. بنابراین به کلیه باغداران انجام اصولی آن توصیه می گردد


طريقه نمونه برداري از برگ:

۱ نمونه برداری باید از وسط شاخه رشد یافته به همراه دمبرگ تهیه شود. برگهای شاخه‌های داخلی که در سایه قرار دارند، از نظر مواد غذایی با برگ شاخه‌های معمولی متفاوت می‌باشند. از چنین شاخه‌هایی نباید نمونه برداری شود.
۲ نمونه بایستی حدوداٌ دارای ۱۰۰ برگ کاملاٌ رشد یافته باشد.
۳ درختها به صورت تصادفی یا از یک الگوی از پیش تعیین شده انتخاب می‌شوند.
4 در درختان بزرگ، شاخه‌های نمونه گیری تقریباٌ ۱-۲ متر بالای سطح زمین باشد.
5 از یک شاخه انتهایی نباید بیشتر از ۲ برگ نمونه برداری شود.
6 برگ‌های ارقام مختلف در ترکیب عناصر غذایی ممکن است متفاوت باشند. بنابراین بایستی از ارقام غالب باغ نمونه برداری شود.
7 هر نمونه بایستی شامل یک رقم و ترجیحاٌ فقط روی یک نوع پایه باشد.
8 از درختانی نمونه برداری شود که از نظر شرایط عمومی‌باغ، قدرت رویشی، مقدار محصول و هرس، یکنواخت هستند.
9 از جاهایی که شرایط خاکی و قدرت رویشی یکسانی ندارند نمونه گیری نشود. اگر اطلاعات خیلی دقیقی لازم است بایستی ارقام بطور جداگانه نمونه برداری شوند.
10 نمونه ی برگ‌های درختان مسن را با درختان جوان مخلوط نکنید. آنهایی که قدرت رویشی بالایی دارند مقدار عناصرشان نیز متفاوت خواهد بود.
11 نمونه برداری برگ از درختان میوه معمولاٌ از شاخه‌های غیر بارده از دور تا دور درخت تهیه می‌گردد.
12 برگ‌های نمونه برداری شده بایستی عاری از آفت زدگی باشد.
توجه: پس از نمونه برداری در صورت عدم دسترسی به آزمایشگاه در یخچال نگهداری شود.

 


نحوه نمونه برداری برگ گیاهان زراعی

نحوه نمونه برداری گندم و جو برداشت کامل اندام‌های هوایی گیاهان از حدود۸-۵سانتی متر
نحوه نمونه برداری برنج بالاترین برگهای گیاه قبل از گلدهی
نحوه نمونه برداری چغندر علوفه ای و چغندر قند برگهای کامل وسط گیاه در ماه خرداد-تیریا۶۰-۵۰روز بعد از جوانه زنی
نحوه نمونه برداری سیب زمینی برگهای کامل انتهای گیاه"قبل یا در ابتدای گلدهی"
نحوه نمونه برداری بادام زمینی برگهای کاملا توسعه یافته بالای گیاه در مرحله گلدهی در خرداد-تیر
نحوه نمونه برداری کلزا برگهای کاملا توسعه یافته گیاه در ابتدای گلدهی یا هنگامی‌که ارتفاع گیاه ۵۰-۳۰سانتی متر است
نحوه نمونه برداری پنبه جوانترین برگهای رسیده روی ساقه اصلی در مرحله گلدهی تا نمو غوزه
نحوه نمونه برداری آفتابگردان بالاترین برگهای توسعه یافته گیاه در مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری سویا برگهای کاملا توسعه یافته بدون دمبرگ انتهای گیاه در پایان مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری لوبیا برگهای کاملا توسعه یافته گیاه در ابتدای مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری نخود فرنگی برگهای کاملا توسعه یافته انتهای گیاه درابتدای گلدهی
نحوه نمونه برداری باقلا برگهای کاملا توسعه یافته انتهای گیاه درابتدای گلدهی
نحوه نمونه برداری یونجه انتهای اندامهای هوایی گیاه (حدود ۱۵سانتی متر)در ابتدای مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری شبدر قرمز و سفید برداشت تمام اندامهای گیاهی (حدود ۵سانتی متر)در ابتدای مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری کلم برداشت برگهای کامل در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری پیاز برگهای بالغ میانی در اواسط دروه رشد
نحوه نمونه برداری ترب برگهای بالغ در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری کرفس برگهای کاملا توسعه یافته میانی گیاه در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری مارچوبه تمام برگهای کاملا توسعه یافته در ارتفاع ۹۰-۴۵سانتی متری گیاه
نحوه نمونه برداری چغندر لبویی برگهای کاملا توسعه یافته ورسیده وسط گیاه
نحوه نمونه برداری فلفل برگهای کاملا توسعه یافته در اواسط دوره رشد گیاه
نحوه نمونه برداری هندوانه برگهای جوان کاملا توسعه یافته در در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری خیار برگهای میانی کاملا توسعه یافته در زمان گلدهی وتشکیل میوه
نحوه نمونه برداری هویج برداشت تمام اندامهای هوایی گیاه در وسط دوره رشد از ارتفاع حدوداً۳سانتی متری
نحوه نمونه برداری کاهو برگهای میانی کاملا توسعه یافته در دوره تشکیل راس گیاه
نحوه نمونه برداری گوجه فرنگی برگهای بالایی کاملا توسعه یافته در دوره تشکیل اولین تا دومین میوه
نحوه نمونه برداری اسفناج برگهای کاملا توسعه یافته
نحوه نمونه برداری توت فرنگی برگهای کاملا توسعه یافته در اواسط فصل


نحوه نمونه برداری برگ باغات مختلف
نحوه نمونه برداری سیب برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری گلابی برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری زرد آلو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری گیلاس برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری آلبالو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری آلو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط
مرداد)
نحوه نمونه برداری هلو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری لیمو برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری گریپ فروت برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری نارنگی برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری پرتغال برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری فندق برگهای کاملا توسعه یافته از شاخه‌های جدید(در نیمه تیر)
نحوه نمونه برداری گردو جفت برگچه‌های وسطی از شاخه‌های انتهایی (مرداد-تیر)
نحوه نمونه برداری انگور برگهای روبروی گل آذین در مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری کیوی جوانترین برگهای کاملا توسعه یافته از شاخه‌های جدید در اواسط فصل

نحوه نمونه برداری برگ درختان غیر مثمر
نحوه نمونه برداری کاج جنگلی برگهای سوزنی یک تا دوساله از بالاترین شاخه‌ها
نحوه نمونه برداری افرا برگهای کاملا توسعه یافته از انتهای شاخه‌های رشد یافته در سال جاری در اواسط فصل
نحوه نمونه برداری درخت
راش-ون-صنوبر-تبریزی-بلوط برگهای کاملا توسعه یافته سال جاری در اواسط فصل

نحوه نمونه برداری برگ گلهای زینتی
نحوه نمونه برداری گل داوودی پنجمین یا ششمین برگ از انتهای گیاه قبل یا زمان گلدهی
نحوه نمونه برداری میخک معمولی حدود ۱۵سانتی متری نوک گیاه قبل از گلدهی
نحوه نمونه برداری گلایل اولین برگ کاملا توسعه یافته قبل یا زمان
نحوه نمونه برداری شمعدانی،گل عطری،اطلسی برگهای کاملا توسعه یافته قبل یا زمان گلدهی
نحوه نمونه برداری رز برگهای کاملا توسعه یافته بالای ساقه گل دهنده در دوره گلدهی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید