روش صحیح نمونه برداری

نحوه نمونه برداری برگ باغات مختلف
نحوه نمونه برداری سیب برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری گلابی برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری زرد آلو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری گیلاس برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری آلبالو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری آلو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط
مرداد)
نحوه نمونه برداری هلو برگهای میانی از شاخه‌های همان سال(از اواسط خردادتا اواسط مرداد)
نحوه نمونه برداری لیمو برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری گریپ فروت برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری نارنگی برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری پرتغال برگهای بالغ از شاخه‌های بهاره ۷تا۴ماهه
نحوه نمونه برداری فندق برگهای کاملا توسعه یافته از شاخه‌های جدید(در نیمه تیر)
نحوه نمونه برداری گردو جفت برگچه‌های وسطی از شاخه‌های انتهایی (مرداد-تیر)
نحوه نمونه برداری انگور برگهای روبروی گل آذین در مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری کیوی جوانترین برگهای کاملا توسعه یافته از شاخه‌های جدید در اواسط فصل

نحوه نمونه برداری برگ درختان غیر مثمر
نحوه نمونه برداری کاج جنگلی برگهای سوزنی یک تا دوساله از بالاترین شاخه‌ها
نحوه نمونه برداری افرا برگهای کاملا توسعه یافته از انتهای شاخه‌های رشد یافته در سال جاری در اواسط فصل
نحوه نمونه برداری درخت
راش-ون-صنوبر-تبریزی-بلوط برگهای کاملا توسعه یافته سال جاری در اواسط فصل

نحوه نمونه برداری برگ گلهای زینتی
نحوه نمونه برداری گل داوودی پنجمین یا ششمین برگ از انتهای گیاه قبل یا زمان گلدهی
نحوه نمونه برداری میخک معمولی حدود ۱۵سانتی متری نوک گیاه قبل از گلدهی
نحوه نمونه برداری گلایل اولین برگ کاملا توسعه یافته قبل یا زمان
نحوه نمونه برداری شمعدانی،گل عطری،اطلسی برگهای کاملا توسعه یافته قبل یا زمان گلدهی
نحوه نمونه برداری رز برگهای کاملا توسعه یافته بالای ساقه گل دهنده در دوره گلدهی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید