روش صحیح نمونه برداری

نحوه نمونه برداری برگ گیاهان زراعی

نحوه نمونه برداری گندم و جو برداشت کامل اندام‌های هوایی گیاهان از حدود۸-۵سانتی متر
نحوه نمونه برداری برنج بالاترین برگهای گیاه قبل از گلدهی
نحوه نمونه برداری چغندر علوفه ای و چغندر قند برگهای کامل وسط گیاه در ماه خرداد-تیریا۶۰-۵۰روز بعد از جوانه زنی
نحوه نمونه برداری سیب زمینی برگهای کامل انتهای گیاه"قبل یا در ابتدای گلدهی"
نحوه نمونه برداری بادام زمینی برگهای کاملا توسعه یافته بالای گیاه در مرحله گلدهی در خرداد-تیر
نحوه نمونه برداری کلزا برگهای کاملا توسعه یافته گیاه در ابتدای گلدهی یا هنگامی‌که ارتفاع گیاه ۵۰-۳۰سانتی متر است
نحوه نمونه برداری پنبه جوانترین برگهای رسیده روی ساقه اصلی در مرحله گلدهی تا نمو غوزه
نحوه نمونه برداری آفتابگردان بالاترین برگهای توسعه یافته گیاه در مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری سویا برگهای کاملا توسعه یافته بدون دمبرگ انتهای گیاه در پایان مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری لوبیا برگهای کاملا توسعه یافته گیاه در ابتدای مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری نخود فرنگی برگهای کاملا توسعه یافته انتهای گیاه درابتدای گلدهی
نحوه نمونه برداری باقلا برگهای کاملا توسعه یافته انتهای گیاه درابتدای گلدهی
نحوه نمونه برداری یونجه انتهای اندامهای هوایی گیاه (حدود ۱۵سانتی متر)در ابتدای مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری شبدر قرمز و سفید برداشت تمام اندامهای گیاهی (حدود ۵سانتی متر)در ابتدای مرحله گلدهی
نحوه نمونه برداری کلم برداشت برگهای کامل در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری پیاز برگهای بالغ میانی در اواسط دروه رشد
نحوه نمونه برداری ترب برگهای بالغ در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری کرفس برگهای کاملا توسعه یافته میانی گیاه در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری مارچوبه تمام برگهای کاملا توسعه یافته در ارتفاع ۹۰-۴۵سانتی متری گیاه
نحوه نمونه برداری چغندر لبویی برگهای کاملا توسعه یافته ورسیده وسط گیاه
نحوه نمونه برداری فلفل برگهای کاملا توسعه یافته در اواسط دوره رشد گیاه
نحوه نمونه برداری هندوانه برگهای جوان کاملا توسعه یافته در در اواسط دوره رشد
نحوه نمونه برداری خیار برگهای میانی کاملا توسعه یافته در زمان گلدهی وتشکیل میوه
نحوه نمونه برداری هویج برداشت تمام اندامهای هوایی گیاه در وسط دوره رشد از ارتفاع حدوداً۳سانتی متری
نحوه نمونه برداری کاهو برگهای میانی کاملا توسعه یافته در دوره تشکیل راس گیاه
نحوه نمونه برداری گوجه فرنگی برگهای بالایی کاملا توسعه یافته در دوره تشکیل اولین تا دومین میوه
نحوه نمونه برداری اسفناج برگهای کاملا توسعه یافته
نحوه نمونه برداری توت فرنگی برگهای کاملا توسعه یافته در اواسط فصل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید