روش صحیح نمونه برداری

نمونه برداری گلخانه:

قبل از احداث گلخانه از هر ۱۰۰۰ متر مربع یک نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشته شود نمونه برداری بایستی به صورت مرکب وتصادفی انجام گیرد به این ترتیب که از حدود ۵ نقطه به صورت تصادفی تا عمق ۳۰ سانتی متر کنده سپس خاک این حدود ۵ نقطه را باهم مخلوط کرده وحداقل یک کیلوگرم از این مخلوط به آزمایشگاه ارسال گردد. در گلخانه‌هایی که قبلا کشت صورت گرفته بهتر است پس از شخم زدن گلخانه نمونه برداری صورت گیرد.
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
1. از جایی که کود دامی‌،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود.
2. از پای دیوار‌ها نباید نمونه برداری انجام شود.
3. هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی‌ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد.
4. حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید.
5. دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری ذکر شود.
6. به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه‌های حاوی کود‌های شیمیایی ریخته نشود.
7. در گلخانه‌های که قبلا کشت صورت گرفته بهتر است پس از شخم زدن گلخانه نمونه برداری صورت گیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید