روش صحیح نمونه برداری

نمونه برداري ازباغات :

نکات مهم نمونه برداری
۱ خاک نمونه ‌برداری شده حاوی برگ و ساقه گیاهان نباشد.
2 قبل از شروع به نمونه‌برداری از تمیز بودن وسایل نمونه‌برداری (مته یا بیل و بیلچه) مطمئن شویم.
3 بعد از دادن کود به زمین نمونه‌برداری نکنیم. بهترین زمان نمونه‌برداری بعد از برداشت محصول است.
4 از جایی که کود دامی‌، بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود.
5 هنگامی‌که زمین خیلی گلی باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد.
6 به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه‌های حاوی کود‌های شیمیایی ریخته نشود.
7 حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید.
8 دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- ذکر شود.

وسایل نمونه برداری:

1 ) بیل و بیلچه

2) مته یا اوگر

3)نایلون پلاستیکی با برچسب

روش صحیح نمونه برداری خاک

زمین بایستی قبلا به قطعات یکنواخت از لحاظ بافت، رنگ، شیب، میزان فرسایش، تاریخچه کشت و میزان تناوب و نوع محصول و غیره تقسیم بندی شود.
نمونه‌برداری خاک باغات بایستی از عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتری تهیه گردد.

شکل ۱
بطور تصادفی بصورت W بر طبق شکل ۲، در باغ حرکت نموده و ۱۵-۱۰ نقطه از زمین را انتخاب نموده، مطابق شکل ۳ در محل سایه اندازدرخت، توسط مته و یا بیل چاله ای به عمق ۳۰-۰ ایجاد می‌کنیم. پنج سانتیمتر از پوشش روی خاک راکنار می‌زنیم.(مطابق شکل ۱)

شکل ۲

شکل ۳
هنگام نمونه برداری با بیل، مطابق شکل۴ ، هرآنچه خاک به داخل بیل ریخته شد از دو طرف بیل خاک را دور ریخته و قسمت وسط بیل خاک مورد نظر می‌باشد. نمونه‌های نقاط مختلف را برداشته ، با هم مخلوط و یک نمونه مرکب تهیه و به اندازه یک کیلوگرم آنرا جدا نموده و در نایلون پلاستکی میریزیم. همچنین میزان یک کیلوگرم خاک از عمق ۶۰-۳۰ سانتیمتر از همان چاله توسط مته یا اوگر تهیه و به میزان یک کیلوگرم نمونه مرکب را داخل نایلون پلاستیکی میریزیم و سپس به آزمایشگاه ارسال می‌کنیم . چنانچه اراضی مورد نظر تماماً یکنواخت و با یک مدیریت اداره شده باشد برای هر دوالی سه هکتار یک نمونه خاک می‌توان تهیه نمود.

شکل ۴

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید