روش صحیح نمونه برداری

نمونه برداری خاک زراعی:

بهترین روش متداول جهت نمونه برداری از مزرعه روش W میباشد. جهت کشتهای زراعی ابتدا زمین را به قطعاتی تقسیم نموده،

سپس نمونه بردار از یک گوشه زمین وارد شده سپس به صورت W حداقل از ۱۰ الی ۱۵ نقطه (بعد از برداشتن ۵ سانتمیتر رویه خاک)، با بیل تا عمق 30سانتی متری نمونه برداری می‌نماید سپس خاکهای جمع آوری شده باییستی با هم خوب مخلوط گردند. از مخلوط خاک یک نمونه به وزن تقریبی ۱کیلوگرم برداشته ودر کیسه ای پلاستیکی تمیز بریزید. سپس به آزمایشگاه انتقال دهید.
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
1 از جایی که کود دامی‌،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .
۲ از پای دیوار‌ها نباید نمونه برداری انجام شود.
۳ هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی‌ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد.
۴ حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید.
۵ دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- ذکر شود.
۶ هنگامی‌که زمین خیلی گلی باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد.
۷ به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه‌های حاوی کود‌های شیمیایی ریخته نشود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید