روش صحیح نمونه برداری

طريقه نمونه برداري از برگ:

۱ نمونه برداری باید از وسط شاخه رشد یافته به همراه دمبرگ تهیه شود. برگهای شاخه‌های داخلی که در سایه قرار دارند، از نظر مواد غذایی با برگ شاخه‌های معمولی متفاوت می‌باشند. از چنین شاخه‌هایی نباید نمونه برداری شود.
۲ نمونه بایستی حدوداٌ دارای ۱۰۰ برگ کاملاٌ رشد یافته باشد.
۳ درختها به صورت تصادفی یا از یک الگوی از پیش تعیین شده انتخاب می‌شوند.
4 در درختان بزرگ، شاخه‌های نمونه گیری تقریباٌ ۱-۲ متر بالای سطح زمین باشد.
5 از یک شاخه انتهایی نباید بیشتر از ۲ برگ نمونه برداری شود.
6 برگ‌های ارقام مختلف در ترکیب عناصر غذایی ممکن است متفاوت باشند. بنابراین بایستی از ارقام غالب باغ نمونه برداری شود.
7 هر نمونه بایستی شامل یک رقم و ترجیحاٌ فقط روی یک نوع پایه باشد.
8 از درختانی نمونه برداری شود که از نظر شرایط عمومی‌باغ، قدرت رویشی، مقدار محصول و هرس، یکنواخت هستند.
9 از جاهایی که شرایط خاکی و قدرت رویشی یکسانی ندارند نمونه گیری نشود. اگر اطلاعات خیلی دقیقی لازم است بایستی ارقام بطور جداگانه نمونه برداری شوند.
10 نمونه ی برگ‌های درختان مسن را با درختان جوان مخلوط نکنید. آنهایی که قدرت رویشی بالایی دارند مقدار عناصرشان نیز متفاوت خواهد بود.
11 نمونه برداری برگ از درختان میوه معمولاٌ از شاخه‌های غیر بارده از دور تا دور درخت تهیه می‌گردد.
12 برگ‌های نمونه برداری شده بایستی عاری از آفت زدگی باشد.
توجه: پس از نمونه برداری در صورت عدم دسترسی به آزمایشگاه در یخچال نگهداری شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید